Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

            je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu jménem Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol pozvat na 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 17.–19. června 2020.

            Naším původním záměrem bylo uvítat Vás v Benešově, ve městě piaristické kultury, které je úzce spjato se slavnými šlechtickými rody, obklopeno jejich honosnými sídly, v místech kudy bez nadsázky kráčely dějiny. Nedílnou součástí města je i nemocnice, která nese jméno následníka habsburského trůnu a jeho manželky. Byla založena již v roce 1898 a od počátku se stala pevnou součástí péče o zdraví nemocných nejen z regionu, ale v mnoha oblastech i ze vzdálenějších míst. Oddělení ORL se v nemocnici rozvíjelo již od jejího vzniku a například v roce 1944 bylo jedním z pěti nemocničních oddělení s kapacitou 55 lůžek. Současné oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku navazuje na tyto tradice a díky špičkovému vybavení nadále poskytuje kvalitní péči v našem oboru, jeho součástí je i jedna z největších spánkových laboratoří v České republice.

           Vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků národního kongresu, kdy jsme zaznamenali i limity ubytovacích kapacit při předcházejících ročnících, jsme dlouho zvažovali místo konání. Při přípravě odborné náplně se navíc podařilo navázat spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů tak bude součástí kongresu tzv. Joint meeting s účastí špičkových amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí. Takové privilegium, jež mají jen některé vybrané odborné akce v celé Evropě, posunuje kongres vysoko nad regionální úroveň s očekávaným ještě vyšším zájmem o účast. Tento fakt spolu s mimořádnou nabídkou nových kongresových prostor nás vedl k přesunu místa konání do hlavního města. Máme radost, že Vás budeme moci uvítat v nejmodernějším kongresovém centru v České republice, které poskytuje nebývalý komfort a kvalitu. Cubex Centrum Praha však splňuje nejnáročnější kritéria i v mezinárodním měřítku a v soutěži 9th Global Eventex Award 2019 bylo zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

            Kongres se tak i symbolicky vrací po deseti letech do Prahy, kde bylo poprvé v roce 2009 na kongresu organizovaném profesorem Janem Betkou použito nyní již osvědčené programové schéma. Kromě panelových diskusí s předními světovými odborníky, které budou probíhat v anglickém jazyce, představují další součásti programu instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a také posterové prezentace. Hlavními tématy letošního vrcholného setkání budou tentokrát spánková medicína a rinologie.

            Věřím, že si užijete nejen bohatý a kvalitní odborný program, ale také doprovodný program společenský, který využijeme k neformálním setkáním v přátelské atmosféře.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za organizátory prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
Prezident kongresu

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.