NLZP

 

Vědecký program

čtvrtek 18. 6. 2020

09:00–10:30, sál A3

14:00–15:30, sál C(1+2)

Předběžný rámcový program celého kongresu naleznete zde.

 

 

Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám (nelékařská sekce)

do 31. 3. 2020


Způsob zaslání

Pro vložení abstraktů je možné použít pouze tento on-line formulář


Pokyny k zaslání abstraktu

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Pro nelékařskou sekci není potřeba ve formuláři vyplňovat text abstraktu, ale postačí jen název, autoři, pracoviště, kontakt.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese info@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.


Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky vyrozuměni nejpozději do 14. 4. 2020 ​emailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 7 minut.

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.