Důležitá data

25. 11. 2019   spuštění registrace
19. 12. 2019   otevření příjmu abstraktů
31. 1. 2020   ukončení příjmu abstraktů k instruktážním kurzům
20. 2. 2020   vyrozumění o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu
15. 3. 2020   ukončení příjmu abstraktů k přednáškám a e-posterům (lékařská sekce)
do 24. 4. 2020   včasná registrace
25. 4. až 10. 6. 2020   pozdní registrace
31. 3. 2020   ukončení příjmu abstraktů k přednáškám a e-posterům (nelékařská sekce)
31. 3. 2020   vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru (lékařská sekce)
14. 4. 2020   vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky (nelékařská sekce)
od 11. 6. 2020   registrace na místě
17. až 19. 6. 2020   termín konání kongresu

 

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.