Téma kongresu: Spánková medicína, rinologie

Vítejte na webových stránkách
82. kongresu České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP!


Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

            je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu jménem Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol pozvat na 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 17.–19. června 2020.

            Naším původním záměrem bylo uvítat Vás v Benešově, ve městě piaristické kultury, které je úzce spjato se slavnými šlechtickými rody, obklopeno jejich honosnými sídly, v místech kudy bez nadsázky kráčely dějiny. Nedílnou součástí města je i nemocnice, která nese jméno následníka habsburského trůnu a jeho manželky. Byla založena již v roce 1898 a od počátku se stala pevnou součástí péče o zdraví nemocných nejen z regionu, ale v mnoha oblastech i ze vzdálenějších míst. Oddělení ORL se v nemocnici rozvíjelo již od jejího vzniku a například v roce 1944 bylo jedním z pěti nemocničních oddělení s kapacitou 55 lůžek. Současné oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku navazuje na tyto tradice a díky špičkovému vybavení nadále poskytuje kvalitní péči v našem oboru, jeho součástí je i jedna z největších spánkových laboratoří v České republice.

           Vzhledem k narůstajícímu počtu účastníků národního kongresu, kdy jsme zaznamenali i limity ubytovacích kapacit při předcházejících ročnících, jsme dlouho zvažovali místo konání. Při přípravě odborné náplně se navíc podařilo navázat spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů tak bude součástí kongresu tzv. Joint meeting s účastí špičkových amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí. Takové privilegium, jež mají jen některé vybrané odborné akce v celé Evropě, posunuje kongres vysoko nad regionální úroveň s očekávaným ještě vyšším zájmem o účast. Tento fakt spolu s mimořádnou nabídkou nových kongresových prostor nás vedl k přesunu místa konání do hlavního města. Máme radost, že Vás budeme moci uvítat v nejmodernějším kongresovém centru v České republice, které poskytuje nebývalý komfort a kvalitu. Cubex Centrum Praha však splňuje nejnáročnější kritéria i v mezinárodním měřítku a v soutěži 9th Global Eventex Award 2019 bylo zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

            Kongres se tak i symbolicky vrací po deseti letech do Prahy, kde bylo poprvé v roce 2009 na kongresu organizovaném profesorem Janem Betkou použito nyní již osvědčené programové schéma. Kromě panelových diskusí s předními světovými odborníky, které budou probíhat v anglickém jazyce, představují další součásti programu instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a také posterové prezentace. Hlavními tématy letošního vrcholného setkání budou tentokrát spánková medicína a rinologie.

            Věřím, že si užijete nejen bohatý a kvalitní odborný program, ale také doprovodný program společenský, který využijeme k neformálním setkáním v přátelské atmosféře.

Velice se těšíme na Vaši účast.

Za organizátory prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
Prezident kongresu


Důležitá data

25. 11. 2019   spuštění registrace
2. 12. 2019   otevření příjmu abstrakt
31. 1. 2020   termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům
20. 2. 2020   vyrozumění o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu
28. 2. 2020   termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům
do 25. 3. 2020   včasná registrace
26. 3. až 10. 6. 2020   pozdní registrace
31. 3. 2020   vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru
od 11. 6. 2020   registrace na místě
17. až 19. 6. 2020   termín konání kongresu

 © 2019 GUARANT International spol. s r. o.